Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Mała Wielka Stopa 2

Data wydarzenia: 2021-09-21 15:15:00   -   2021-11-21 16:45:00
Wielka Mała Stopa 2
Bigfoot Family
Reż. Jeremy Degruson/Ben Stassen
Prod. Polska 2020, 89 min
Pamiętacie Adama, który odkrył, że jego zaginiony ojciec jest potomkiem legendarnego Yeti?
Okazało się, że Adam też odziedziczył po nim niesamowite zdolności, które teraz bardzo mu się przydadzą.
Jego tata, który dzięki wielkiej popularności pomaga chronić przyrodę, wyrusza na ratunek mieszkańcom dalekiego rezerwatu.
Tutejsze zwierzęta zagrożone są wyginięciem, bo bezduszne szefostwo wielkiej firmy paliwowej zamierza w samym środku puszczy zbudować wielką fabrykę.
Od wyjazdu ojciec nie daje znaku życia, więc Adam zbiera swoją rodzinę i kosmatych przyjaciół z niedźwiedziem Burym i szopem Huncwotem na czele, by wyruszyć z misją ratunkową.
To co odkryją w dalekiej puszczy, zjeży im włos na głowie i futro na grzbiecie.
Będą musieli użyć wszystkich swych ludzkich i zwierzęcych talentów, by pokonać intruzów, odnaleźć zaginionego ojca i ocalić rezerwat.

Niemy kelner

Data wydarzenia: 2021-09-24 19:00:00   -   2021-09-24 21:00:00Tęskniliście za teatrem? Jest szansa, że obejrzymy w końcu na naszej scenie spektakl "Niemy kelner" i to już niedługo, bo 24 września 2021 roku.
Bilety do nabycia w sekretariacie MGOK Miastko od 1.09.2021 r. w cenie 60,00 zł.
Serdecznie zapraszamy.
Kompania Teatralna zaprasza Państwa do pokoju w dziwnym hotelu z dwoma co najmniej dziwnymi gangsterami, gdy na zewnątrz zaczai się świat w postaci tajemniczego „dyspozytora”.
Jakże eksploatowany obecnie, zapowiadany już dawno przez Orwella, wszechobecny Wielki Brat.
Para typów podejrzanego autoramentu to intrygujący motyw zarówno filmowy jak i literacki.
Komedia, groteska, thriller- decyzja należy do Was.
Zapnijcie pasy... dbamy o Wasze bezpieczeństwo i poczucie humoru.
Autor: Harold Pinter
Reżyseria: Wojciech Malajkat
Obsada:
Piotr Szwedes
Mikołaj Roznerski

Konkurs Recytatorski "Barwy jesieni"

Data wydarzenia: 2021-10-15 10:00:00   -   2021-10-15 13:00:00Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku organizuje XXI Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży „Barwy Jesieni” Miastko 2021, który odbędzie się w piątek 15 października 2021 roku o godz.10.00 w sali Świetlicy MGOK przy ulicy Bolesława Chrobrego 6b.
Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy składać do dnia 11 października 2021 roku na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
77-200 Miastko, ul. Kazimierza Wielkiego 3
tel./fax 59 857 2909
lub e-mailem na adres; mgok@miastko.pl
Informację o konkursie można uzyskać na naszej stronie internetowej pod adresem: www.mgok.miastko.pl
REGULAMIN XXI KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „BARWY JESIENI”
Konkurs ma charakter otwarty.
Głównym celem konkursu jest popularyzacja polskiej poezji i prozy dla dzieci i młodzieży o tematyce jesiennej.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych;
zgłoszenia do udziału w konkursie powinny być złożone w wyznaczonym terminie;
przygotowanie interpretacji utworów w kategorii wiekowej wg wyszczególnienia regulaminowego.
Konkurs przeprowadzany jest w drodze dwustopniowych eliminacji:
Eliminacje środowiskowe – w szkołach, domach kultury, świetlicach.
Finał w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku.
Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych, którym przypisano następujące warunki repertuarowe:
Kategoria I (od 6 do 9 lat): przygotowują wiersz;
Kategoria II (od 10 do 12 lat): przygotowują wiersz;
Kategoria III (od lat 13 do 14): przygotowują wiersz lub prozę;
Każda placówka oświatowa lub kulturalna ma prawo do wytypowania kandydatów w każdej kategorii wiekowej:
szkoły podstawowe – po dwóch w każdej kategorii, czyli w sumie sześciu;
placówki kulturalne – po jednym w każdej kategorii, czyli trzech;
świetlice wiejskie – po jednym, czyli trzech.
Nowość regulaminowa:
Mamy czas pandemii i gdyby obostrzenia z tym związane nie pozwoliły na przeprowadzenie konkursu w sali MGOK Miastko, postanowiliśmy pomóc i proponujemy:
Nagranie wideo prezentacji wiersza lub prozy na scenie MGOK Miastko w jednakowych dla wszystkich warunkach technicznych;
Nagrania odbyłyby się w dniach od 4 do 8 października 2021 r. w godzinach wolnych od zajęć zdalnych w szkole i po uprzednim zgłoszeniu do sekretariatu MGOK telefonicznie pod numerem 59 857 2909 lub mailowo na adres: mgok@miastko.pl.
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania repertuar składający się z utworów autorów polskich.
Prezentacje konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa, w której skład wejdą fachowcy z zakresu edukacji kulturalnej, kultury języka polskiego, interpretacji poezji i prozy oraz ruchu scenicznego.
Komisja konkursowa będzie oceniała prezentacje wg następujących kryteriów:
dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.
Komisja Konkursowa nagrodzi najlepszych recytatorów upominkami oraz okolicznościowymi dyplomami.
W szczególnych wypadkach Komisja Konkursowa oraz organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nadania specjalnego wyróżnienia.

24 Giełda Piosenki

Data wydarzenia: 2021-11-27 10:00:00   -   2021-11-27 15:00:00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku organizuje XXIV GIEŁDĘ PIOSENKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2021 roku o godz.10.00 w sali MGOK Miastko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 3.
Celem Giełdy Piosenki jest popularyzacja piosenki dziecięcej i młodzieżowej oraz upowszechnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodego pokolenia. Przede wszystkim chodzi o to, aby dać alternatywne możliwości młodym ludziom i odciągnąć ich od zagrożeń typu narkomania, alkoholizm, wandalizm, itp. Impreza jest jedną z form promocji Gminy Miastko.
Chcielibyśmy także umożliwić instruktorom-nauczycielom, a nade wszystko ich wychowankom, zaprezentowanie własnych dokonań oraz sprowokować do twórczej konfrontacji artystycznej różnych środowisk.
Wszystkie prezentacje będzie oceniać Komisja Konkursowa składająca się z profesjonalistów.
W Giełdzie mogą wziąć udział soliści w trzech kategoriach wiekowych:
1. Kategoria wiekowa - od 7 do 11 lat
2. Kategoria wiekowa - od 12 do 14 lat
3. kategoria wiekowa - od 15 do 20 lat
Każdy wykonawca zobowiązany jest do przygotowania jednego utworu autorów polskich. Może prezentować tylko jedną piosenkę i tylko raz uczestniczyć w chórkach lub zespołach towarzyszących.
Uczestnicy wykonują piosenki z akompaniamentem własnym lub z wykorzystaniem półplaybacku.
Komisja Konkursowa Giełdy oceniać będzie:
1. Dobór repertuaru
2. Umiejętności wokalne
3. Ogólny wyraz artystyczny
Zgłoszenie uczestnictwa w Giełdzie Piosenki powinno nastąpić nie później niż do 22 listopada 2021 roku, poprzez dostarczenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku karty uczestnictwa – można wysłać wypełnione zgłoszenie pocztą elektroniczną lub tradycyjną wraz z demo piosenki oraz podkładem muzycznym na CD w pliku mp3, jeśli wykonawca korzysta z tej formy. Decyduje data przyjęcia zgłoszenia do MGOK Miastko. Przed rozpoczęciem Giełdy należy dokonać wpłaty 15,00 zł soliści do kasy MGOK Miastko, jako wpisowego. Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
Uwaga!!!
W związku z istniejącym ryzykiem zaostrzenia warunków pandemicznych prosimy o nagranie filmiku z wykonywaniem piosenki w formacie mp4 i przesłanie na wyżej podany adres mailowy.
Jest możliwość nagrania filmu w MGOK Miastko. Taka potrzebę prosimy zgłosić d0 12.11.2021 r. Nagrania rozpoczniemy od 15.11.2021 r.

Wzorem lat ubiegłych będzie można odbyć próbę przed prezentacją w dniu 27 listopada 2021 roku w godz.8.00 - 9.30. Aby usprawnić przebieg próby prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefonicznie lub osobiście takiej potrzeby.
Organizator zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w obradach Komisji Giełdowej.

Konkurs Plastyczny "Moja Ziemia Miastecka. Moje Pomorze"

Data wydarzenia: 2021-12-10 13:00:00   -   2021-12-10 15:00:00Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku ogłasza konkurs plastyczny, którego tematem jest piękno i wyjątkowość Ziemi Miasteckiej oraz Pomorza. Zabytki, urokliwe zakątki i wspaniałe lasy, pola… Rozszerzyliśmy tematykę konkursu.
Regulamin Konkursu Plastycznego „Moja Ziemia Miastecka. Moje Pomorze”
1.Patron konkursu: Burmistrz Miastka
2.Cele konkursu
- zainteresowanie historią, topografią, przyrodą i architekturą Miastka i gminy Miastko oraz Pomorza;
- rozwijanie kreatywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej;
- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.
3.Organizator konkursu: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
4.Tematyka
Tematyka prac powinna być związana z Ziemią Miastecką oraz Pomorzem jako regionem Polski Północnej. A to parki, mosty, pomniki ku chwale i przyrody, architektura (kościoły, charakterystyczne budynki instytucji, ciekawe fragmenty ulic, miejskich zakątków, wiejskie pałacyki i stare budynki – ich ruiny) i pejzaż oraz piękno natury.
5.Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 8 do 100 lat i jeszcze więcej. Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych:
I kat. od 8 do 10 lat
II kat. od 11 do 13 lat
III kat. od 14 do 16 lat
IV kat. od 17 do 19 lat
V kat. od 20 lat
6.Technika i format
Prace mogą być wykonane w różnych technikach plastycznych i malarskich: malarstwo, grafika, rysunek, rysunek barwny (kredki, pastele, mazaki i itp.)
Format prac jest jednakowy dla wszystkich – A3 ( 297 mm x 420 mm) – kartka z dużego bloku rysunkowego. Prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę w werdykcie komisji konkursowej.
Prace wykonane węglem lub plasteliną nie będą przyjmowane ze względów archiwizacyjnych i ekspozycyjnych.
7.Opis pracy
Każda praca powinna być czytelnie i wyraźnie opisana na odwrotnej stronie na fiszce, której wzór załączony jest do niniejszego regulaminu.
- Tytuł pracy
- Nazwisko i imię
- wiek i płeć uczestnika
- Dane kontaktowe: adres i numer telefonu uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika
- Nazwisko i imię instruktora/nauczyciela
Prace zbiorowe nie będą uwzględniane.
8.Adres organizatora
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko,
Dopisek: „Moja Ziemia Miastecka. Moje Pomorze”
Konkurs prowadzi ze strony MGOK Miastko pani Marzanna Kowalczyk.
Kontakt: 59 857 29 09 lub e-mail: mgok@miastko.pl
Nasza strona: www.mgok.miastko.pl
9.Termin nadsyłania, dostarczania prac
Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2021 roku do godz.15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku.
Dla prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
10.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobiście. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu w dniu 10 grudnia 2021 roku w MGOK Ogólniak w Miastku przy ulicy Adama Mickiewicza 2a.
11.Komisja konkursowa
Komisja konkursowa ma prawo do swobodnego ustalenia kolejności nagród oraz wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych.
W skład komisji wejdą artyści plastycy i nauczyciele plastyki zaproszenie przez Organizatora konkursu.
Serdecznie zapraszamy