Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

24. Giełda Piosenki

2021-09-19 16:47:09   Janusz Gawroński


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku organizuje XXIV GIEŁDĘ PIOSENKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2021 roku o godz.10.00 w sali MGOK Miastko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 3.
Celem Giełdy Piosenki jest popularyzacja piosenki dziecięcej i młodzieżowej oraz upowszechnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodego pokolenia. Przede wszystkim chodzi o to, aby dać alternatywne możliwości młodym ludziom i odciągnąć ich od zagrożeń typu narkomania, alkoholizm, wandalizm, itp. Impreza jest jedną z form promocji Gminy Miastko.
Chcielibyśmy także umożliwić instruktorom-nauczycielom, a nade wszystko ich wychowankom, zaprezentowanie własnych dokonań oraz sprowokować do twórczej konfrontacji artystycznej różnych środowisk.
Wszystkie prezentacje będzie oceniać Komisja Konkursowa składająca się z profesjonalistów.
W Giełdzie mogą wziąć udział soliści w trzech kategoriach wiekowych:
1. Kategoria wiekowa - od 7 do 11 lat
2. Kategoria wiekowa - od 12 do 14 lat
3. kategoria wiekowa - od 15 do 20 lat
Każdy wykonawca zobowiązany jest do przygotowania jednego utworu autorów polskich. Może prezentować tylko jedną piosenkę i tylko raz uczestniczyć w chórkach lub zespołach towarzyszących.
Uczestnicy wykonują piosenki z akompaniamentem własnym lub z wykorzystaniem półplaybacku.
Komisja Konkursowa Giełdy oceniać będzie:
1. Dobór repertuaru
2. Umiejętności wokalne
3. Ogólny wyraz artystyczny
Zgłoszenie uczestnictwa w Giełdzie Piosenki powinno nastąpić nie później niż do 22 listopada 2021 roku, poprzez dostarczenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku karty uczestnictwa – można wysłać wypełnione zgłoszenie pocztą elektroniczną lub tradycyjną wraz z demo piosenki oraz podkładem muzycznym na CD w pliku mp3, jeśli wykonawca korzysta z tej formy. Decyduje data przyjęcia zgłoszenia do MGOK Miastko. Przed rozpoczęciem Giełdy należy dokonać wpłaty 15,00 zł soliści do kasy MGOK Miastko, jako wpisowego. Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
Uwaga!!!
W związku z istniejącym ryzykiem zaostrzenia warunków pandemicznych prosimy o nagranie filmiku z wykonywaniem piosenki w formacie mp4 i przesłanie na wyżej podany adres mailowy.
Jest możliwość nagrania filmu w MGOK Miastko. Taka potrzebę prosimy zgłosić d0 12.11.2021 r. Nagrania rozpoczniemy od 15.11.2021 r.

Wzorem lat ubiegłych będzie można odbyć próbę przed prezentacją w dniu 27 listopada 2021 roku w godz.8.00 - 9.30. Aby usprawnić przebieg próby prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefonicznie lub osobiście takiej potrzeby.
Organizator zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w obradach Komisji Giełdowej.


Tytuł/nazwa załącznika Data publikacji
 Regulamin i karta zgłoszenia 2021-09-19 17:02:18