Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Kursy językowe

2021-11-11 20:01:21   Janusz Gawroński


Zapraszamy na bezpłatne 120-godzinne kursy języka angielskiego i niemieckiego dla osób poczatkujących i średniozaawansowanych. Oferujemy bezpłatnie zajęcia, podręczniki, ćwiczenia, zaświadczenie i certyfikat ukończenia kursu. Z kursów mogą skorzystać osoby:
pracujące w MŚP (firmy prywatne do 250 pracowników, osoby na własnej działalności, rolnicy, domownicy rolników) oraz zatrudnione w fundacjach/stowarzyszeniach/podmiotach ekonomii społecznej (zatrudnienie na umowę o pracę lub zlecenie lub o dzieło lub samozatrudnienie)
z wykształceniem max. średnim albo w wieku co najmniej 50 lat (bez względu na poziom wykształcenia).
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania natutaj
Wypełnione dokumenty można składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku
Zajęcia w Miastku (w przypadku zebrania 12 osobowej grupy). Kontakt: 59 857 2909, MGOK Miastko, ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko