Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Wakacje w Kamnicy

2020-08-07 21:40:24   Janusz Gawroński

Wakacje w Świetlicy Kamnica. Półmetek wakacji minął. W świetlicy były organizowane różnego rodzaju zajęcia i spotkania rekreacyjne, np:

- pieczenie kiełbasek

- rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wakacji

-spotkanie ze strażakami OSP Kamnica

-udział w olimpiadzie sportowej w Piaszczynie

-zorganizowanie wspólnie ze Świetlicą w Miłocicach turnieju piłki plażowej, który odbył się w Miłocicach

-gry i zabawy na świeżym powietrzu

-zajęcia plastyczne

-udział w przedstawieniach teatralnych w Słosinku i w Kamnicy