Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Kolorowa Wielkanoc - konkurs

2021-02-18 12:50:31   Janusz Gawroński

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku ogłasza Wielkanocny Konkurs Plastyczny „Kolorowa Wielkanoc”
skierowany do dzieci i młodzieży
Regulamin konkursu
Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku.
Cele konkursu:
Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, a zwłaszcza ich oprawy plastycznej.
Popularyzacja wiedzy o tradycji Świąt Wielkanocnych w Polsce.
Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.
Prezentacja najciekawszych prac.
Prace zostaną ocenione przez Komisje Konkursową, najpiękniejsze nagrodzone, a potem zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii MGOK Miastko.
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
I. wiek od 6 do 10 lat
II. wiek od 11 do 14 lat
III. wiek od 15 do 19 lat
IV. wiek powyżej 20 lat
Każdy autor może oddać po jednej pracy w następujących kategoriach tematycznych:
I. Ozdoby (stroiki)
II. Pisanki (wydmuszki lub inne, wykonane samodzielnie)
III. Kartka wielkanocna (format a5 pojedynczy lub złożony a4)
IV. Palma wielkanocna (wysokość od 50 cm do 100 cm)
Wszystkie prace winny być podpisane w następujący sposób:
1. Imię i nazwisko autora
2. Tytuł pracy
3. Kategoria wiekowa i kategoria tematyczna
4. Adres placówki delegującej lub zamieszkania
5. Opiekun
Prac, które zostaną nadesłane na konkurs organizatorzy nie zwracają.
Prace należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku (pracownia plastyczna – sala nr 3) ulica Adama Mickiewicza 2a lub do MGOK Miastko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 3. w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2021 roku (poniedziałek).
Uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni podczas wernisażu wystawy w dniu 29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz.12.00 w sali holu pracowni plastycznej MGOK Ogólniak przy ulicy Adama Mickiewicza 2a.
Informacji na temat konkursu udziela pani Marzanna Kowalczyk (MGOK Miastko) pod numerem telefonu 510 837 210 lub 59 857 29 09.
W załączeniu regulamin konkursu


Tytuł/nazwa załącznika Data publikacji
 Regulamin 2021-02-18 12:51:05